Włodzimierz Lengauer

Włodzimierz Lengauer (1949- ). W latach 2003-2012 redaktor naczelny „Przeglądu Historycznego”.

Włodzimierz Lengauer

 Magisterium na UW w roku 1971, doktorat i habilitacja tamże: 1975 i 1985, profesura tytularna w 1996 r.. Zatrudniony w Instytucie Historycznym UW od 1971 r. kolejno jako asystent stażysta, asystent, adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny od 1999 r.. Dziekan Wydziału Historycznego UW w latach 2005-2008. Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2008-2012; Redaktor Przeglądu Historycznego, Członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego, PTH, Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej, Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN; Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Palamedes. A Journal of Ancient History.

Autor takich prac jak: Greek Commanders in the 5th and 4th Centuries B.C. Politics and Ideology: A Study of Militarism, Warszawa 1979; Pojęcie równości w greckich koncepcjach politycznych. Od Homera do końca V wieku p.n.e., Warszawa 1988, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994; Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999, Storia dell' antichità in URSS (1917-1956), "Index. Quaderni camerti di studi romanistici", t.28, 2000, s.89-116.