Redakcja (spis alfabetyczny od roku 1905)

Redakcja „Przeglądu Historycznego” (1905–obecnie)

Członek redakcji:

Lata:

Jacek Adamczyk (1962– )
1993–2021; sekr. 1993–2021
Stanisław Arnold (1895–1973)
1949–1970
Iza Bieżuńska-Małowist (1917–1995)
1949–1995;  sekr. 1950–1953,z-ca red. nacz. 1953–1995
Celina Bobińska-Wolska (1913–1997)
1949–1950; sekr. 1949–1950
Glauco Maria Cantarella (1950– )
2011–2021
Bronisław Chlebowski (1846–1918)
1906–1916
Ignacy Chrzanowski (1866–1940)
1905–1910
Samuel Dickstein (1851–1939)
1905–1906
Andrzej Garlicki (1935–2013)
1959–2006
Aleksander Gieysztor (1916–1999)
1949–1970
Marceli Handelsman (1882–1945)
1917–1939; red. nacz. 1917–1939
Stanisław Herbst (1907–1973)
1957–1970
Aleksander Jabłonowski (1829–1913)
1905–1913
Henryk Jabłoński (1909–2003)
1949–1970
Witold Kamieniecki (1883–1964)
1917–1939
Małgorzata Karpińska (1955– )
2013–2021
Andrzej Karpiński (1950– )
2007–obecnie
Rafał Karpiński (1941– )
1974–1989; sekr. 1974–1977
Stanisław Kętrzyński (1876–1950)
1905–1939; red. nacz. 1917–1939
Stefan Kieniewicz (1907–1992)
1949–1992; red. nacz. 1952–1992
Jan Karol Kochanowski (1869–1949)
1905–1939; red. nacz. 1905–1916
Jerzy Kochanowski (1960– )
2003–2021; z-ca red. nacz. 2009–2012; red. nacz. 2013–2019
Michał Kopczyński (1964– )
2003–2012
Żanna Kormanowa (1900–1988)
1949–1951
Aleksander Kraushar (1843–1931)
1905–1931
Stefan Krzysztof Kuczyński (1938–2010)
1973–2006; sekr. 1974–1977
Włodzimierz Lengauer (1949– )
1995–2021; z-ca red. nacz. 1999–2002; red. nacz. 2003–2012
Bogusław Leśnodorski (1914–1985)
1953–1957
Wincenty Franciszek Łopaciński (1886–1939)
1917–1939
Antoni Mączak (1928–2003)
1953–2003; sekr. 1953–1974
Tadeusz Manteuffel (1902–1970)
1929–1939; 1949–1970
Marian Małowist (1909–1988)
1957–1970
Walentyna Najdus-Smolar (1909–2004)
1953–1970
Franciszek Jan Pułaski (1875–1956 )
1905–1939
Joachim von Puttkamer (1964– )
2011–obecnie
Józef Jan Siemieński (1882–1941)
1929–1931
Krzysztof Skwierczyński (1971– )
1997–2021; sekr. 1997–2006; z-ca red. nacz. 2019–2021
Władysław Smoleński (1851–1926)
1905–1925/1926
Wacław Sobieski (1872–1935)
1905
Adam Stebelski (1894–1969)
1949–1969
Andrzej Szwarc (1951–)
1977–2021; sekr. 1977–1992
Władysław Tomkiewicz (1899–1982)
1951–1960
Michał Tymowski (1941– )
1974–1977; sekr. 1974–1977
Piotr Ugniewski (1962–)
1993–1996; 2021-obecnie; sekr. 1993–1996
Tadeusz Wałek-Czernecki (1889–1949)
1929–1939
Janusz Woliński (1894–1970)
1946–1970; red. nacz. 1946–1952
Andrzej Wyrobisz (1931–2018)
1964–2006; sekr. 1964–1969; red. nacz. 1993–2002