PRZEGLĄD HISTORYCZNY, T. CVIII, 2017, Z. 2

2017/2

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści zeszytu 2 rocznika 2017

ROZPRAWY

W. WIĘCKOWSKI, J.Z. WOŁOSZYN — Archeologia koki

P. JANISZEWSKI — Unio mystica. Opium, halucynogenne gazy i teurgiczne instrumenty w kręgach filozofów neoplatońskich późnego antyku

E. KALINOWSKI — Ni wino, ni woda. Z alkoholowych dziejów szlachty bielskiej w XVI–XVII w.

D. DIAS–LEWANDOWSKA — Czy alkohol jest używką? Wstęp do badań nad kulturą picia w Polsce w czasach nowożytnych

A. KALINOWSKA — „The drink called ordinarily Chocolatta…”. Angielskie publikacje na temat czekolady z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XVII w.

M. KARPIŃSKA — O środkach halucynogennych, narkotykach i medykamentach. Przypadek eteryzacji Zygmunta Krasińskiego piórem historyka społecznego

A. ROSALES RODRIGUEZ — „Absyntomania” w Belle Époque

G. SZELĄGOWSKA — Prohibicja w Norwegii: norweskie wolne kościoły i ruchy religijne w walce z alkoholem i pijaństwem w XIX i na początku XX w.

A. ZAMOISKI — Przegrana bitwa długiej wojny: kampania antyalkoholowa w ZSRR w latach dwudziestych XX w.

Z. ANTKIEWICZ — Kogo krzepił cukier? Konsumpcja cukru w międzywojennej Polsce

A. ZAKRZEWSKI — Przemyt używek (i nie tylko) przez polsko–niemiecką granicę w latach 1934–1938

A. SYNOWIEC — Z dziejów przemysłu tytoniowego. Uprawa tytoniu w Polsce w okresie pierwszego planu pięcioletniego (1956–1960)

MISCELLANEA

ŁUKASZ NIESIOŁOWSKI–SPANÒ, Varia biblica

W. LENGAUER — Wino i Eros

KRZYSZTOF SKWIERCZYŃSKI — Wino i grzech, czyli Piotra Damianiego traktat o wodzie i abstynencji

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

G. KURCZEWSKI — Czym był tokaj dla Polaków? (Roman Marcinek, Rex vinorum. Z dziejów węgrzyna w dawnej Polsce, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2015, ss. 471)

S. KUŹMA–MARKOWSKA — Alkohol, patologie społeczne i perspektywy badawcze (na marginesie książki Anety Bołdyrew, Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864–1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016)

***

Z. AMAR, E. LEV — Arabian Drugs in Early Medieval Mediterranean Medicine, Edinburgh Studies in Classical Islamic History and Culture, Edinburgh 2017, ss. 290, il. 35 (Karolina Morawska)

Jedzą, pija, lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni wieków, t. I: Używki w świetle źródeł archeologicznych i historycznych, red. J. Żychlińska, A. Głowacka–Penczyńska, A. Klonder, ss. 226; t. II: Antropologia używek w gospodarce i życiu społecznym, red. J. Żychlińska, A. Głowacka–Penczyńska, J. Woźny, ss. 211; t. III: Używki w sztuce i literaturze, red. J. Żychlińska, A. Głowacka–Penczyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016, ss. 211 (Jakub Maciej Kosiorek)

Biographies of Drink. A Case Study Approach to our Historical Relationship with Alcohol, red. M. Hailwood, D. Toner, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2015, ss. 256 (Beata Jabłonowska)

***

HEINEMANN — Der Gott des Gelages. Dionysos, Satyrn und Mänaden auf attischem Trinkgeschirr des 5. Jahrhunderts v. Chr., Walter de Gruyter, Berlin–Boston 2016 („Images and Context”, vol. XV), ss. 787 (Włodzimierz Lengauer)

***

G. DYNNER — Yankel’s Tavern. Jews, Liquor, and Life in the Kingdome of Poland, Oxford Universyty Press, New York 2014, ss. 249 (Jakub Maciej Kosiorek)

S. WALTON — Odlot. Kulturowa historia odurzenia, przeł. Anna Kunicka, Aletheia, 2007 (Małgorzata Karpińska)