Lista recenzentów "Przeglądu Historycznego" za rok 2017

Prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz

Prof. dr hab. Waldemar Baraniewski

Dr hab. Tomasz Baranowski

Prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej

Prof. dr hab. Wiesław Caban

Prof. Dr hab. Andrzej Friszke

Dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska

Dr hab. Michał Gronowski

Dr Piotr Grzelczak

Prof. dr hab. Maciej Janowski

Dr Tomasz Kempa

Prof. dr hab. Edmund Kizik

PD Dr. Markus Krzoska

Dr hab. Oleg Łatyszonek

Dr hab. Karol Łopatecki

Prof. dr hab. Piotr Madajczyk

Dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò

Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska

Dr Paweł Popieliński

Prof. dr hab. Bożena Popiołek

Dr hab. Jarosław Stolicki

Prof. dr hab. Grażyna Szelągowska

Prof. dr hab. Mikołaj Szymański

Dr hab. Piotr Ugniewski

Dr Hanna Węgrzynek

Prof. dr hab. Adam Ziółkowski

Dr hab. Paweł Żmudzki