Andrzej Wyrobisz

Andrzej Wyrobisz (1931– ), prof. dr hab., historyk epoki nowożytnej, autor ponad 450 prac naukowych poświęconych problematyce dziejów gospodarki, społeczeństwa, kultury i sztuki.

Andrzej Wyrobisz

Ur. 1931; uczeń Mariana Małowista, 1955 ukończył studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat w 1961 r., habilitacja w 1968, 1978 profesor nadzwyczajny, 1995 profesor zwyczajny. 1955–1969 zatrudniony w Instytucie Historii Kultury Materialnej (obecnie Instytut Archeologii i Etnologii) PAN, 1969–2012 na Uniwersytecie Warszawskim – pierwotnie w Instytucie Historycznym, następnie w Instytucie Historii Sztuki. Z „Przeglądem Historycznym” związany od 1954, 1964–1969 sekretarz redakcji, 1970–1992 i 2003–2006 jej członek, 1992–2002 redaktor naczelny, 2007–2008 stały współpracownik (zajmował się m.in. opiniowaniem tekstów napływających do redakcji). Ponadto autor licznych publikacji wydanych w „Przeglądzie”.

Jako redaktor naczelny kontynuował formułę pisma wypracowaną przez Stefana Kieniewicza i jego wieloletnią zastępczynię Izę Bieżuńską-Małowist. Do jego zasług należy przezwyciężenie kryzysu spowodowanego sporem redakcji z Wydawnictwem BGW, który w końcu 1992 i w 1993 r. spowodował wielomiesięczne opóźnienie w wydawaniu pisma. W rezultacie nowym wydawcą zostały Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (od 1999). Dążąc do poprawy sytuacji materialnej „Przeglądu” spowodował, że stał się on organem nie tylko Towarzystwa Miłośników Historii, lecz także Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (od 1993 r.).