Redakcja

Redakcja „Przeglądu Historycznego”:

Dr hab. Krzysztof Skwierczyński prof. ucz. (redaktor naczelny)
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Małgorzata Karpińska (zastępca redaktora naczelnego)
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Jacek Adamczyk
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Prof. Glauco Maria Cantarella
Università degli Studi di Bologna

Dr hab. Marek Janicki
Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Andrzej Karpiński
Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Jerzy Kochanowski

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer
Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. Dr. Joachim von Puttkamer
Imre Kertész Kolleg. Friedrich-Schiller-Universität Jena

Dr hab. Krystyna Stebnicka
Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Andrzej Szwarc
Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Sekretariat redakcji:

Mgr Katarzyna Gołąbek
Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego

Mgr Karolina Morawska
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego