Contact

Instytut Historyczny UW
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

przegladhistoryczny@uw.edu.pl

tel. (22) 55 24 542
Dyżur sekretarza redakcji: 
piątki, godz. 10.00-12.00