Lista recenzentów

LISTA RECENZENTÓW 2022

Wojciech Bernatowicz (Uniwersytet Warszawski)
Prof. Wiesław Caban (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
Prof. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński)
Dr Adam Danilczyk (Polska Akademia Nauk)
Dr hab. Krzysztof Daszyk (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. Jerzy Dygdała (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Prof. Jerzy Eisler (Instytut Pamięci Narodowej)
Dr hab. Witold Filipczak (Uniwersytet Łódzki)
Dr hab. Tomasz Graff (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
Dr Dorota Gregorowicz (Uniwersytet Śląski)
Prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz (Polska Akademia Nauk)
Dr hab. Andrzej Janeczek (Polska Akademia Nauk)
Prof. Dariusz Jarosz (Uniwersytet Warszawski)
Prof. Wojciech Kriegseisen (Polska Akademia Nauk)
Dr hab. Robert Kołodziej (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. Marcin Kula (Uniwersytet Warszawski)
Dr hab. Krzysztof Latawiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Prof. Jan Lewandowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Dr hab. Henryk Litwin (Uniwersytet Warszawski)
Dr hab. Hubert Łaszkiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Prof. Paweł Machcewicz (Polska Akademia Nauk)
Prof. Jacek Maciejewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
Dr Alicja Maślak-Maciejewska (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. Mirosława Marody (Uniwersytet Warszawski)
Dr hab. Andrzej Marzec (Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab. Mariusz Mazur (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie)
Dr hab. Maciej Mikuła (Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab. Wojciech Mrozowicz (Uniwersytet Wrocławski)
Małgorzata Pilaszek
Patryk Sapała (Biblioteka Narodowa)
Prof. Janusz Smołucha (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Dr hab. Joanna Sobiesiak (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie)
Mateusz Stelmasiak
Prof. Krystyna Szelągowska (Uniwersytet Warszawski)
Prof. Luboš Švec (Charles University)
Dr Michał Trębacz (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN)
Prof. Elżbieta Wesołowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Stanisław Wiech (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
Dr hab. Marcin Wodziński (Uniwersytet Wrocławski)
Dr hab. Andrzej Wypustek (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. Krzysztof Zamorski (Uniwersytet Jagielloński)