News

2018/1
03 / 05 / 2018

Ukazał się 1 zeszyt rocznika 2018, zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści i abstraktami artykułów

 

ROZPRAWY

KRZYSZTOF NAWOTKA – Odziani w szarawary młodziankowie w piecu ognistym (Da. 3.21 i 3.27)

ANNA SKOLIMOWSKA – Przyczynek do biografii Jana Dantyszka: kilka uzupełnień i sprostowań dotyczących jego pochodzenia i edukacji

PAWEŁ SZADKOWSKI – Weterani wojny Hiszpanii z Francją i Katalonią (1635–1659) w starciu z administracją hiszpańską

2017/4
03 / 05 / 2018

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści i abstraktami artykułów z zeszytu 4 z 2017 roku

 

ROZPRAWY

ZBIGNIEW HUNDERTZaciężne wojsko powiatowe sejmiku wiszeńskiego województwa ruskiego w latach 1671–1673

DOROTA WIŚNIEWSKA – Dla dobra rodziny. O aktywności politycznej kobiet w XVIII w. Wokół działalności Ludwiki z Poniatowskich Zamoyskiej w latach 1751–1772

REMIGIUSZ KASPRZYCKI – Krakowianie w walce o ochronę zwierząt w II Rzeczypospolitej

PRZEGLĄDY BADAŃ

2017/3
03 / 05 / 2018

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści i abstraktami artykułów z zeszytu 3 z 2017 roku

 

ROZPRAWY

JAKUB ROGULSKI – Nowożytny ród szlachecki jako „wspólnota pamięci”. Przypadek książąt Sanguszków (XV–XVIII w.)

PIOTR KULIGOWSKI – Polityczny wymiar koncepcji wojny ludowej Henryka Kamieńskiego w kontekście debat połowy lat czterdziestych XIX w.

JOACHIM VON PUTTKAMER – Zawiedzione nadzieje. Prawnokarny rozrachunek z dyktaturą komunistyczną w Polsce (do 2016 r.)

MATERIAŁY

2017/2
12 / 07 / 2017

.

24 / 03 / 2017

Więcej informacji w zakładce  ZASADY WYDAWNICZE .

24 / 03 / 2017

Zapraszamy do zapoznania się ze SPISEM TREŚCI zeszytu 1 z 2017 roku.

24 / 03 / 2017

Zapraszamy do zapoznania się ze SPISEM TREŚCI zeszytu 4 z 2016 roku.

15 / 11 / 2016

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści zeszytu 3 z 2016 roku, który został poświęcony pamięci prof. Izy Bieżuńskiej-Małowist (1917-1995):

Pages