PRZEGLĄD HISTORYCZNY, T. CX, 2019, Z. 2

Zeszyt 2019/1 już za moment, tymczasem z radością informujemy, że do druku szykuje się zeszyt 2019/2, poświęcony problematyce donosu. Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści.

TREŚĆ ZESZYTU

ROZPRAWY

STANISŁAW WIECH – Donosy. Między normą a patologią relacji społeczeństwa z organami władz policyjnych. Refleksje nie tylko na przykładzie dziewiętnastowiecznych akt policyjnych żandarmerii i ochrany

TADEUSZ NODZYŃSKI – Donosy i zeznania ujawniające spiski niepodległościowe w Poznańskiem (1845–1847)

WIESŁAW CABAN, SWIETŁANA A. MULINA – Rola donosu w życiu Polaków zesłanych na Syberię po upadku powstania styczniowego

JACEK LEGIEĆ, ANNA A. KRICH – Gubernator tobolski Aleksander Despot-Zenowicz w świetle donosów

KRZYSZTOF LATAWIEC – Donosy w Kancelarii Gubernatora Lubelskiego w ostatnich dekadach XIX w.

PIOTR HUMMEL – Kontrola i ewidencja mieszkańców Łodzi. Księgi ludności stałej i niestałej oraz księgi domowe (1864–1914)

MISCELLANEA

HANNA KOZIŃSKA-WITT – Rekursy do władz miejskich jako źródło wiedzy o gminie żydowskiej. Przypadek Krakowa z roku 1877