PRZEGLĄD HISTORYCZNY, T. CVIII, 2017, Z. 4

2017/4

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści zeszytu 4 z 2017 roku

 

ROZPRAWY

ZBIGNIEW HUNDERTZaciężne wojsko powiatowe sejmiku wiszeńskiego województwa ruskiego w latach 1671–1673

DOROTA WIŚNIEWSKA – Dla dobra rodziny. O aktywności politycznej kobiet w XVIII w. Wokół działalności Ludwiki z Poniatowskich Zamoyskiej w latach 1751–1772

REMIGIUSZ KASPRZYCKI – Krakowianie w walce o ochronę zwierząt w II Rzeczypospolitej

PRZEGLĄDY BADAŃ

MAGDALENA LEMAŃCZYK – Polsko-niemieckie miejsca pamięci / Deutsch-Polnische Erinnerungsorte. O przekraczaniu „granic” i otwarciu się na „nowe”

NOWE SPOJRZENIA

MICHAŁ KOPCZYŃSKI – Od słowa do liczby i z powrotem: refleksja na marginesie dziejów statystyki i nauki o żywieniu

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

 Emanuel Pfoh, Syria – Palestine in the Late Bronze Age: An Anthropology of Politics and Power, Copenhagen International Seminar, Routledge, London–New York 2016 (Kacper Ziemba)

 Viktoria Räuchle, Die Mütter Athens und ihre Kinder. Verhaltens- und Gefühlsideale in klassischer Zeit, Reimer Verlag, Berlin 2016 (Rafał Matuszewski)

 Viaggio in Cina 1907–1908. Diario di Giovanni Vacca con lettere, conferenze, discussioni e altro materiale inedite, a cura di Tiziana Lioi, L’Asino d’oro, Roma 2016 (Wojciech Milej)

 Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816–1915, red. Tomasz Kizwalter, Piotr M. Majewski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016 (Jarosław Czubaty)

 Paul Robert Magocsi, With Their Backs to the Mountains: A History of Carpathian Rus’ and Carpatho-Rusyns, Central European University Press, Budapest–New York 2015 (Piotr Wróbel)

 Magdalena Lemańczyk, Mniejszość niemiecka na Pomorzu Gdańskim, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej „Ojczyzna” w Kwidzynie, Warszawa 2016 (Andrzej Sakson)