PRZEGLĄD HISTORYCZNY, T. CVIII, 2017, Z. 3

2017/3

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści zeszytu 3 z 2017 roku

 

ROZPRAWY

JAKUB ROGULSKI – Nowożytny ród szlachecki jako „wspólnota pamięci”. Przypadek książąt Sanguszków (XV–XVIII w.)

PIOTR KULIGOWSKI – Polityczny wymiar koncepcji wojny ludowej Henryka Kamieńskiego w kontekście debat połowy lat czterdziestych XIX w.

JOACHIM VON PUTTKAMER – Zawiedzione nadzieje. Prawnokarny rozrachunek z dyktaturą komunistyczną w Polsce (do 2016 r.)

MATERIAŁY

MAGDALENA LUTO, SZYMON TITKOW – Ślub Ferdynanda II Habsburga i Marii Anny Wittelsbach w świetle relacji Jana Firleja z 1600 r.

PIOTR J. WRÓBEL – Rozwiązanie KPP oczyma Stanisława Radkiewicza

ARTYKUŁE, RECENZJE, NOTKI RECENZYJNE

JERZY KOCHANOWSKI – Niedopracowany rynek pracy. Kilka spostrzeżeń po lekturze książki Elżbiety Słabińskiej, Rynek pracy w latach 1918–1939 na przykładzie województwa kieleckiego

PIOTR HUMMEL – Jak wydawać historyczne plany?  Refleksje na marginesie książki Ryszarda Żelichowskiego i Pawła E. Weszpińskiego, Plan niwelacyjny miasta Warszawy. Zdjęcie pod kierunkiem Głównego Inżyniera W.H. Lindleya

***

Ancient Sex. New Essays, Ruby Blondell, Kirk Ormand (Rafał Matuszewski)

Amanda B. Moniz, From Empire to Humanity: American Revolution and the Origins of Humanitarianism (Adrian Wesołowski)

Vytautas Volungevičius, Pilies šešėlyje. Teritorija, visuomenė ir valdžia Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (Kamil Frejlich)

William B. McAllister, Joshua Botts, Peter Cozzens, Aaron W. Marrs, Toward “Thorough, Accurate, and Reliable”: A History of the Foreign Relations of the United States Series (Piotr Długołęcki)

Wiktor Marzec, Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne, Kraków–Łódź 2016 (Marcin Jarząbek)