PRZEGLĄD HISTORYCZNY, T. CVIII, 2017, Z. 2

Już wkrótce zeszyt 2 rocznika 2017!

A w nim:

ROZPRAWY

W. WIĘCKOWSKI, J.Z. WOŁOSZYN — Archeologia koki.............................................187
P. JANISZEWSKI — Unio mystica. Opium, gazy halucynogenne i instrumenty teurgiczne w kręgach filozofów neoplatońskich późnego antyku...............................205
E. KALINOWSKI — Ni wino, ni woda. Z alkoholowych dziejów szlachty bielskiej w XVI–XVII w. ..........................................................................................................233
D. DIAS–LEWANDOWSKA — Czy alkohol jest używką? Wstęp do badań nad kulturą picia w Polsce w czasach nowożytnych.......................................... 263
A. KALINOWSKA — „The drink called ordinarily Chocolatta...”. Angielskie publikacje na temat czekolady z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XVII w.........279
M. KARPIŃSKA — O środkach halucynogennych, narkotykach i medykamentach. Przypadek eteryzacji Zygmunta Krasińskiego piórem historyka społecznego...........291
A. ROSALES RODRIGUEZ — „Absyntomania” w Belle Époque...................................303
G. SZELĄGOWSKA — Prohibicja w Norwegii: norweskie wolne kościoły i ruchy religijne w walce z alkoholem i pijaństwem w XIX i na początku XX w. .....317
A. ZAMOISKI — Przegrana bitwa długiej wojny: kampania antyalkoholowa w ZSRR w latach dwudziestych XX w. ......................................................................337
Z. ANTKIEWICZ — Kogo krzepił cukier? Konsumpcja cukru w międzywojennej Polsce...........................................................................................................................349
A. ZAKRZEWSKI — Przemyt używek (i nie tylko) przez polsko–niemiecką granicę w latach 1934–1938 .......................................................................................371
A. SYNOWIEC — Z dziejów przemysłu tytoniowego. Uprawa tytoniu w Polsce w okresie pierwszego planu pięcioletniego (1956–1960)...........................................395

MISCELLANEA

Ł. NIESIOŁOWSKI–SPANÒ — Varia biblica...................................................................429
W. LENGAUER — Wino i Eros.........................................................................................435
K. SKWIERCZYŃSKI — Wino i grzech, czyli Piotra Damianiego traktat o wodzie i abstynencji.................................................................................................441

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

G. KURCZEWSKI — Czym był tokaj dla Polaków? (Roman M a r c i n e k, Rex vinorum. Z dziejów węgrzyna w dawnej Polsce, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2015, ss. 471)...............................................449
S. KUŹMA–MARKOWSKA — Alkohol, patologie społeczne i perspektywy badawcze (na marginesie książki Anety B o ł d y r e w, Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864–1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 370)............................................................458

* * *
Z. AMAR, E. LEV, Arabian Drugs in Early Medieval Mediterranean Medicine
(Karolina Morawska) .................................................................................................468
Jedzą, pija, lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni wieków, t. I: Używki w świetle źródeł archeologicznych i historycznych, red. J. Ż y c h l i ń s k a, A. G ł o w a c k a –P e n c z y ń s k a, A. K l o n d e r, ss. 226; t. II: Antropologia używek w gospodarce i życiu społecznym, red. J. Ż y c h l i ń s k a, A. G ł o w a c k a –P e n c z y ń s k a, J. Wo ź n y, ss. 211; t. III: Używki w sztuce i literaturze, red. J. Ż y c h l i ń s k a, A. G ł o w a c k a – P e n c z y ń s k a
(Jakub Maciej Kosiorek)...................................................................474
Biographies of Drink. A Case Study Approach to our Historical Relationship with Alcohol, ed. Mark H a i l w o o d, Deborah T o n e r (Beata Jabłonowska)..........478

* * *
A. HEINEMANN, Der Gott des Gelages. Dionysos, Satyrn und Mänaden auf attischem Trinkgeschirr des 5. Jahrhunderts v. Chr. (Włodzimierz Lengauer)......480
G. DYNNER, Yankel’s Tavern. Jews, Liquor, and Life in the Kingdome of Poland
(Jakub Maciej Kosiorek) .............................................................................................482
S. Walton , Odlot. Kulturowa historia odurzenia, przeł. Anna K u n i c k a
(Małgorzata Karpińska) .............................................................................................484