PRZEGLĄD HISTORYCZNY, T. CVII, 2016, Z. 3

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści zeszytu 3 z 2016 roku, który został poświęcony pamięci prof. Izy Bieżuńskiej-Małowist (1917-1995):

 

TABLE OF CONTENTS

From the Editors ............................................................................................................... 371

W. LENGAUER — Iza Bieżuńska–Małowist 1917–1995................................................ 373

* * *

L. LABRUNA — Iza Bieżuńska–Małowist, “Index” e la “Biblioteca di Storia Antica”.. 385

W. SCHULLER — Erinnerungen an Iza Bieżuńska–Małowist ........................................ 397

D. J. THOMPSON — Iza Bieżuńska–Małowist and the Young Papyrologist .................. 399

* * *

L. CAPOGROSSI COLOGNESI — I rapporti agrari romani nei responsa

di un giurista dell’età degli Antonini.......................................................................... 405

H.–J. GEHRKE — Historical Truth and Historiography:

The Case of Flavius Josephus.................................................................................... 423

H. HAUBEN — The Ptolemaic Ordinance of 118 BC on the Jurisdiction of Royal

and Egyptian Courts .................................................................................................. 441

J. MÉLÈZE MODRZEJEWSKI — Dette et servitude. Une discussion avec

Iza Bieżuńska–Małowist............................................................................................ 471

* * *

D. P. TOMPKINS — Iza Bieżuńska–Małowist and the History of Ancient Slavery ........ 479

* * *

W. LENGAUER, K. STEBNICKA (eds.) — M.I. Finley’s Letters to Iza Bieżuńska–

Małowist ................................................................................................................... 489